Hjælp til slummen i Bangladesh: Fra barnebrud til bogorm

PlanBørnefonden vil forhindre børnene i Dhakas slum i at droppe ud af skolen ved at bekæmpe børnearbejde og børneægteskaber. Flere børn skal være bogorme frem for børnearbejdere og barnebrude. Det er årets projekt for Børnenes U-landskalender.

Bangladesh er et af verdens tættest befolkede lande og samtidig et af de fattigste. Alligevel begynder 98 procent af alle børn i første klasse. Men det er kun halvdelen, der får en eksamen. Frafaldet er særlig stort i slumområderne i megabyen Dhaka.

 • Under halvdelen af børnene gennemfører de syv års grundskole.
 • Over halvdelen af pigerne bliver gift før de fylder 18 år.
 • En tredjedel af alle børn på 10-14 år har en arbejdsuge på op til 60 timer i farlige og nedslidende jobs.

 I slummen bliver flere end 50 procent af pigerne gift, før de fylder 18 år, og over en tredjedel af de 10-14-årige drenge og piger arbejder i farlige og nedslidende jobs med en arbejdsuge på op til 60 timer. Og så er det slut med at gå i skole. Børnene frarøves muligheden for at skabe sig en bedre tilværelse for dem selv og kommende generationer gennem skolegang, som er en basal menneskeret og nøglen til bæredygtig udvikling. 

Skolen skal vende udviklingen

I Danmark er skolen en af vores vigtigste institutioner og forældre er i løbende dialog med deres børns lærere ved skolehjemsamtaler, forældremøder og skolebestyrelse. Skolen er et fællesskab, som spiller en central rolle i dannelsen og opdragelsen af vores børn. Sådan er det langt fra i Bangladesh – særligt i byernes slum. 

Her handler det om at tjene penge nok til at forsørge familien. Mange forældre ser derfor ikke værdien i at lade deres børn gå i skole og er ofte tvunget til at lade dem bidrage økonomisk til familien gennem børnearbejde eller ægteskab.

Når piger giftes, bliver de en del af gommens familie, og hendes forældre sparer på den måde en stor udgift. Samtidig undgår de den skam, der følger med en ugift datter. I slummen har mange forældre kun gået i skole i ganske få år, hvis de overhovedet har gået i skole. 

Dsc03319

Med Børnenes U-landskalender 2019 vil PlanBørnefonden vende udviklingen ved at styrke de lokale elev- og forældreråd samt skolebestyrelsen på den enkelte skole. Det skal ske i tæt samarbejde med undervisningsministeriet og lokale myndigheder i Dhaka. Det styrkede samarbejde med forældrene skal øge deres forståelse af den langsigtede værdi af børns skolegang, og at uddannelse er nøglen til økonomisk bæredygtighed for deres børn og dem selv.

Elever, forældre og lærere skal sammen med myndighederne gøre skolen til en bærende institution i lokalsamfundet og et bæredygtigt alternativ til børnearbejde og tidlige ægteskaber.

Hele processen gennemføres på 30 skoler i samarbejde med lokale myndigheder. Efter to år opsamles erfaringerne og gives videre til både Bangladeshs undervisningsministerium og andre skoler i slummen, så indsatsen fremover kan brede sig til andre skoler i og udenfor slummen.

Sådan fungerer projektet

 • Skolens ledelse, bestyrelse og lærere får oplæring og assistance i at sætte hele arbejdet i gang og selv drive det videre fremover.
 • Forældrene involveres gennem forældreråd og aktionsgrupper, der som fortalere og hjælpere tager fat i andre forældre omkring skolen.
 • Eleverne involveres i elevråd, de bliver inddraget i selv at udpege årsager til frafald i deres skole, og der bliver oprettet elevgrupper, som skal styrke pigers sikkerhed.
 • 30 skoler i Dhakas slumområder er med i projektet.
 • 10-15.000 børn ventes at gøre skolen færdig fremfor at ende i arbejde, ægteskab eller andre årsager til frafald.
 • Andre skoler i Dhakas slum får en manual og et instruktionsforløb, der er baseret på de nye, lokale erfaringer, så de selv kan sætte et lignende arbejde i gang.

 

Ekstra fakta:

 • Der bor 18-20 millioner mennesker i Dhaka, og der kommer 500.000 flere til hvert år. De fleste tilflyttere ender i byernes slumområder. 
 • Befolkningstætheden i Bangladesh svarer til, at hele Danmarks befolkning flyttede nord for Aalborg.

 6 Kopi (1)