Du får god vejledning og alle værktøjer lige for hånden

Alt er med i materialet til U-landskalenderen. Du behøver ikke selv skaffe supplerende baggrundsstof, film eller billedmateriale, selv lave nogen opgaver eller andet.

Danidas undervisningsmateriale til Børnenes U-landskalender er gjort så ”grydeklart”, som vi formår. Ideen er, at du som lærer helst skal have alt, hvad du har brug for lige for hånden – uanset hvordan og hvor langt, du vil lave forløbet med klassen.

Lærervejledningen – komplet og overskuelig

 D5q1128

Den trykte lærervejledning er i stort format og på 44 sider. Der er to stk. med i klassesættet. Hvis du ikke bruger trykte bøger, kan du i stedet få den som PDF gratis. Lærervejledningen giver et hurtigt og praktisk overblik, så du er rustet til at tilrettelægge et spændende undervisningsforløb. Den er ”håndbogsagtig”, så du kun behøver at læse de emner, der er relevante for dig. Den rummer bl.a.:

  • Stor fakta-sektion med introduktion til kulturen, historien, naturen og hverdagslivet i Bangladesh samt de særlige problemstillinger i årets hjælpeprojekt. Den kan giver dig bred baggrundsviden, så du kan svare på alskens elevspørgsmål. Sektionens mange fotos lægger vi også klar til dig i lærernes Billedbank på hjemmesiden, hvis du vil vise nogle af dem på den elektroniske tavle, mens du selv fortæller. Du kan evt. få et indtryk ved at se på lærervejledningen fra sidste år her.
  • Forslag til undervisningsforløb – med ideer til, hvordan du kan kombinere opgaver og aktiviteter til netop dit fag og behov. Læs mere på siden om opgaver og forløb.
  • Nemt overblik over opgaverne, aktiviteterne, filmene og hjemmesidens elementer.
  • Nem vejledning til web-værktøjerne til fotohistorier og Børnenes Egen U-landskalender. De er selvforklarende for eleverne, men her får du lidt ekstra tips og overblik.
  • Overblik over alle de trinmål og kompetencer, der tilgodeses i hvert fag og klassetrin – og hvilke opgaver, der understøtter dem mest.

Lærer-universet på hjemmesiden

Dette område på hjemmesiden rummer alle materialer til lærerne. Lærer-universet bliver tilgængeligt for dig, når hele 2019-hjemmesiden om Bangladesh åbner ca. 1. oktober, samtidig med at klassesættene sendes ud. Du kan evt. får indtryk af indholdet ved at kigge på lærer-universet fra sidste år her. Lærer-universet vil rumme:

  • Opgavebanken med alle opgaverne som opgaveark, der er lige til at bruge og lige til at printe ud. På hver fagopgave finder du også de relevante målpar og forslag til læringsmål og tegn på læring.
  • Filmbanken med alle materialets film samlet, også dem fra DR.
  • Billedbanken med fotos fra lærervejledningen, elevbogen og alle hjemmesidens billedserier, ordnet i tematiske pakker. Billedbanken har du kun brug for, hvis du selv vil vise billeder for klassen eller hvis du selv vil lave særlige aktiviteter, f.eks. plakater e.l.
  • Baggrundsstof og links til endnu mere viden.

Nyhedsbrevet for lærere

Det er gratis og det giver dig info om f.eks. særlige arrangementer og muligheder – og opdatering om nye, relevante materialer. Læs mere her.

Forfattermøde og inspiration på CFU

En inspirationsdag om Børnenes U-landskalender for 2019. Det er ikke nødvendigt for at kunne bruge materialet, men du møder forfatterne bag og får ekstra tips. Læs mere her.

  B191938