Årets oplevelse: sådan fungerer U-landskalenderens materiale

Årets nye materiale er klar 1. oktober. Da leveres bøgerne til de skoler, der har bestilt. Og da er alt parat her på hjemmesiden. Læs her om, hvad I kommer til at opleve med årets land – og læs længere nede om den pædagogiske grundidé.

 

Der venter dig og dine elever en helt særlig oplevelse i år. 

Børnenes U-landskalender tager jer nemlig med til Bangladesh. Det frugtbare og farvestrålende – men også fattige og forurenede – deltaland i Sydasien. Gennem film, billeder, historier, faglige opgaver, mad, leg og bevægelse kommer I helt tæt på børnelivet i Bangladesh. Både de mere barske og anderledes sider – og de dele af hverdagen med skole, lege, drømme og pligter, som er nemme at spejle sig i for de danske elever.

Velkommen til farverige Bangladesh

 D5q5307

I kommer med ned ad de store og små floder i det sydlige Bangladesh, der netop kaldes Flodernes Land. Her møder I familierne i de små fiskerlandsbyer og ser f.eks. fangstmetoder, både, rejepilning og fiskenet, som er forfinet gennem århundreder. 

I oplever hverdagen for børnene, også de traditionelle lege i landsbyerne. I tager med ud på rismarkerne, med i skole og ser nogle af de gamle håndværkstraditioner med f.eks. bambusflettere.

Desuden er der et særligt fokus på hovedstaden Dhaka, hvor rickshaws i hundredetusindvis med psykedeliske dekorationer på zigzagger sig gennem et hav af biler og bulede busser. I oplever megabyens levende bazarer, den gamle bydels krogede gyder og den travle havn Sadargath med dens mylder af færger, fragtskibe og små træbåde med passagerer, fisk, frugter og alverdens andre varer.

Og så er der storbyens enorme slumområder! 

Dhaka har 20 millioner indbyggere, og hvert år vokser den med 500.000 mennesker. De fleste tilflyttere ender i et af slumområderne. I kommer med på besøg i flere af dem – også i den myldrende slum langs med byens travle togspor. Her kommer I helt tæt på hverdagen for de mange børn, som lever en meget anderledes tilværelse, end den i Danmark. Det er disse børn, der er målet for hjælpen fra årets U-landskalender.

Grundideen: Engagement og høj faglighed

 D5q9997

Grundideen bag materialet er, at eleverne både får globalt udsyn og arbejder med solide, faglige kernemål. Samtidig er det gjort sjovt og engagerende: Eleverne mærker glæden ved at fordybe sig i et spændende og varieret tema – og ved at arbejde på mange forskellige måder. Meldingen fra mange hundrede skoler er, at eleverne går op i det med liv og sjæl, og at de hvert år glæder sig til årets nye tema!

For eleverne bliver det et kulturmøde, hvor de også møder sig selv. De får et farverigt indblik i børneliv og naturfænomener i et fremmed land – og de reflekterer over deres egen hverdag i et nyt perspektiv. Mange af eleverne vil også støde på årets tema i DR’s udsendelser, på pap-julekalenderen eller i andre aktiviteter omkring U-landskalenderen.

Materialet er udviklet med fagkonsulenter. Det dækker mange fag og niveauer og er nemt at bruge og tilpasse til klassens behov. Ved at se på materialet fra 2018 får du en idé om, hvordan det nye for 2019 vil fungere.

Pædagogisk tilgang

 D5q7253

Elevernes faglige færdigheder og kreativitet sættes i spil med varierede opgavetyper; bl.a. litteraturfaglige opgaver, naturfaglige eksperimenter, kreative aktiviteter, lege og arbejde med hjemmesidens web-værktøjer. Her kan eleverne bl.a. lave flotte fotohistorier – eller en interaktiv lågekalender om Bangladesh, som de kan sende til f.eks. forældrene.

Det er en klar rød tråd gennem materialet. Eleverne bruger hele tiden aktivt den viden, de får undervejs fra elevbogens fortællinger, filmene, websitets billedserier, faktastoffet og opgaverne. Alt er samstemt, så de altid får præcis det for hånden, de skal bruge lige nu. Det gør det nemt og overskueligt at arbejde med.

Arbejdsformen motiverer eleverne til at reflektere, stille spørgsmål og formidle stoffet. De kommer til at arbejde bredt med Det 21. århundredes kompetencer – i scenariebaserede og fagligt stilladserende processer.

Klassetrin og fag

Materialet er primært rettet mod 1.-5. klasse – og primært til Dansk, Natur/teknologi og Billedkunst. Men der er også fagopgaver til Håndværk og design, Madkundskab, Musik og Idræt. Samtidig arbejder eleverne fagligt med bevægelse og med IT-produktion i skræddersyede værktøjer.

Danidas materiale er både egnet til en kortere eller længere periode i et enkelt fag – eller flere fag sammen. Eller til helt tværfaglige temauger.

Der er niveau-differentiering i de fleste aktiviteter. Derfor bruger stadig flere lærere også materialet i 0. klasse og 6. klasse. Mange lærere har også gode erfaringer med at bruge det i specialklasser. Se mere nedenfor.

 

Professor Jeppe Bundsgaard:

"Dette undervisningsmateriale er et godt eksempel på, hvordan inddragelse af et opgave-univers på computeren kan give eleverne en mere indlevende oplevelse og samtidig støtte fagligt relevante aktiviteter. Eleverne kommer i kraft af elevbogens levende og gennemillustrerede fortælling og dens faktuelle tekster med helt ud i en meget anderledes hverdag og får lejlighed til at opleve, at ikke alle børn lever et liv som de selv. De tilknyttede forløb støtter læreren og eleverne i at arbejde fagligt kvalificeret med de berørte emner. Forløbene er tilrettelagt efter inspiration fra Teaching-Learning Cycle og inquery based science education, således at børnene skiftevis arbejder analytisk og produktivt og herigennem udvikler et fagsprog til at tale om det, de arbejder med i materialet."

Også godt til specialelever på mellemtrinnet og tosprogede

Mange lærere bruger også materialet til specialelever på mellemtrinnet. Desuden fortæller nogle lærere om, at tosprogede elever bliver motiverede af, at der er elementer i historierne og materialet, som ligner ting, de har hørt om eller oplevet i familiens oprindelsesland.

  • ”Som specialskole er dette materiale en guldgrube. Vi har været utroligt glade for at bruge det, og efter to ugers arbejde havde vi fremlæggelser på en skolelørdag for forældre – alle elever viste fotobøger på Smartboard via deres iPads, og det var utroligt vigtigt for os.”
  • ”Tak for et meget rigt og gennemarbejdet materiale. Jeg arbejder på en specialskole, og især de mange film og billeder understøttede rigtig godt læsearbejdet med bogen.”
  • ”Jeg har gennem flere år arbejdet med materialet i vores specialklasserække. Eleverne er glade for det. De har generelle indlæringsvanskeligheder, hvor nogle hverken kan læse eller skrive. Her er materialet helt fantastisk.”
  • ”Undervisningsmaterialet er fortrinligt til specialklasser - de får en masse viden om et andet land og kan identificere sig med børnene og sammenligne med deres egen hverdag.”
  • ”Jeg har brugt materialet i en specialklasse. Her har filmenes høje klasse samt elevbogens flotte design med en spændende historie propfyldt med viden været af afgørende betydning for elevernes udbytte.”
  • ”Godt til mellemtrins-specialelever – de får en masse ud af materialets opbygning. Også det elektroniske materiale er godt. Det har de også brugt i fritiden hjemme.”

 Cbn5614