Sådan arbejder PlanBørnefonden i Bangladesh

PlanBørnefonden har lang erfaring med at arbejde i Bangladesh.

Indsatsen skal forbedre børns vilkår med projekter, der både gavner børnene selv og bidrager til at løfte hele lokalsamfundet omkring dem. Et vigtigt fundament er danske sponsorer, der løbende kan følge børnenes liv og fremskridt. Her fortæller PlanBørnefonden selv om idéen bag deres måde at arbejde på.

Fra den fjerneste rismark i nord til floddeltaet i syd, i flygtningelejrene mod øst og inde i Dhakas hårdeste slum arbejder PlanBørnefonden for at skabe en bedre fremtid for udsatte børn og unge i Bangladesh. Plan har siden 1994 arbejdet i de mest udsatte områder for at sikre rettigheder, udvikling og en bedre fremtid for både piger og drenge.

Indsatsen hjælper både børnene og hele lokalsamfundet

Vi sørger blandt andet for, at børnene får en bedre start på livet. Vi støtter vuggestuer og børnehaver, og vi underviser personalet i at sikre børnenes pædagogiske og motoriske udvikling. Forældrene får også viden om små børns primære behov, om hygiejne og om barnets udvikling. Sammen med lokale organisationer opretter vi også sundhedsklinikker, så børnene bliver vaccineret og tilset, når de er syge.

I særligt udsatte områder, hvor vold, kriminalitet og misbrug er udbredt, administrerer vi trygge væresteder for børn, hvor de kan lege og få undervisning i fred og ro. Det gør vi ofte i samarbejde med lokale organisationer, der har lang erfaring med at arbejde i områderne.

Den største del af midlerne til vores arbejde kommer fra vores danske sponsorer, som løbende får mulighed for at følge med i et bestemt barns liv og fremskridt.

Sponsorernes bidrag går til langsigtede udviklingsprojekter til gavn for hele barnets lokalområde. Projekterne foregår i et tæt samarbejde med både børnene selv, med deres familier, lokalsamfundet og myndighederne. For på den måde kan indsatsen gøres langsigtet og bæredygtig – og den gavner både de børn, som de danske sponsorer følger, deres familie og hele lokalsamfundet omkring dem.

Indsatsen skal være bæredygtig

Målet med vores indsats er, at vi en dag kan trække os ud af områderne, og at de lokale myndigheder selv driver arbejdet videre, varetager borgernes behov og respekterer deres rettigheder.

Derfor ansætter vi lokal arbejdskraft i de lande, vi arbejder i. Og derfor er en vigtig del af arbejdet også at oplyse børn og unge om deres rettigheder og undervise dem i, hvordan de kan holde myndighederne ansvarlige.

Børn og unge har ret til mere, end de tror

28 procent af befolkningen i Bangladesh er under 14 år. Det er 46 millioner mennesker. Denne nye generation kan gøre noget ved fattigdommen og uligheden i landet.

Men i slummen i Dhaka ved de fleste ikke, at de har rettigheder, og hvordan de kræver dem.

Derfor arbejder vi målrettet med de unge i slummen. De lærer at dokumentere uretfærdighederne med kamera og blok, og de lærer, hvordan de henvender sig til myndighederne på en måde, så der bliver lyttet til dem. Det kan f.eks. handle om at sikre toiletter, skolevæsen, politi og andre af de basale services, som mangler i slummen.

Ud af børneægteskabets lænker

I Bangladesh er det ulovligt at blive gift, inden man fylder 18 år. Alligevel bliver 60 procent af pigerne gift bort, inden de er voksne. De frarøves muligheden for at få en uddannelse og dermed chancen for at kæmpe sig ud af fattigdom.

Børneægteskaber er en udbredt tradition i Bangladesh, og den er svær at bryde. Når en pige bliver gift, bliver hun en del af gommens familie, og hendes forældre har ikke længere forsørgerpligten. Samtidig undgår forældrene den skam, der følger med at have en ugift datter. Frivillige ungdomsgrupper, som støttes af PlanBørnefonden, arbejder målrettet med forældre og myndigheder for at stoppe børneægteskaberne.

Flere af de unge har selv været tæt på at blive gift bort. Nu arbejder de for at hjælpe andre. Når de unge i gruppen hører, at en ung pige skal giftes, mødes de for at beslutte, hvad de kan gøre for at stoppe ægteskabet. Dernæst går de til pigens forældre og fortæller dem, hvad lovgivningen siger om børneægteskaber i Bangladesh. De fortæller også om det kæmpe økonomiske potentiale, hvis pigen i stedet bliver i skolen:

Ifølge Verdensbanken stiger en piges livsindkomst med 10 % for hvert år, hun bliver i skolen.

 

PlanBørnefonden

PlanBørnefonden er en del af Plan International, som er en af verdens ældste og største organisationer med fokus på børn og unges rettigheder og ligestilling mellem piger og drenge. Vi er til stede i flere end 75 lande. Globalt sikrer mere end 1,2 millioner sponsorer, at vi i 2018 nåede ud til mere end 34 millioner børn. 

Pigerne fra slum-byen

Piger er særligt udsatte: PlanBørnefonden har et særligt fokus på at sikre pigers ret til skolegang og retten til at bestemme over egen krop.