Materialet er righoldigt og nemt: Med litteratur, film, musik, opgaver og web-værktøjer

Her får du et overblik over, hvad materialet består af, og hvad du kan bruge det til. Det er ”grydeklart” og lige til at bygge et spændende og varieret forløb med. Til ét fag eller til flere. Til en fagperiode eller til fulde temauger. Til 1.-5. klasse.

Eleverne er "på"

Der er masser for eleverne at opleve og lære, og du kan godt regne med engagement og interesse i klassen fra start til slut. Det er i hvert fald den melding, vi får fra næsten alle lærere landet over. 

De fleste lærere bruger materialet til et længere tema i et eller flere fag – eller til 1-2 fulde temauger. Men mindre kan også gøre det. Det hele er tilrettelagt, så det er nemt at skalere.

Mange bruger også U-landskalenderens materiale i deres klasser år efter år – og eleverne glæder sig til det.

Alt indholdet er nemlig nyt hvert år – landet, de faglige tematikker, bogen, filmene og opgaverne. Derfor får eleverne hvert år ny læring og oplevelser, men samtidig er de fortrolige med både formen og de grundlæggende måder at arbejde på.

Det består materialet af

 • Elevbogen i stort format med fortælling af Kenneth Bøgh Andersen og masser af faktastof og flotte illustrationer.
 • Lærervejledningen og lærer-ressourcer på hjemmesiden.
 • Opgavebanken med masser af gode fagopgaver til 1.-5. klasse.
 • Film, fakta og oplevelser til eleverne på hjemmesiden.
 • 2 web-værktøjer og iPad-app, hvor eleverne skal researche og formidle. 

Idéen bag: Engagement og høj faglighed

Vi prøver at tilstræbe høj fagfaglighed og didaktisk kvalitet – samtidig med at skabe en spændende og engagerende oplevelse for eleverne. Materialet lægger op til, at de selv skal undersøge, observere, danne hypoteser og formidle stof – altså en tilgang, der passer godt med Forenklede Fælles Mål. Materialet arbejder også i høj grad med Det 21. århundredes kompetencer.

I år bliver eleverne sendt på en spændende rejse rundt i det frugtbare og tæt befolkede Bangladesh. De møder menneskerne, kulturen og naturen – og de oplever familiernes og børnenes dagligdag. Der er en klar rød tråd gennem det hele. Tematikkerne bliver udfoldet i bogens fortælling, i spændende opgaver til forskellige fag og klassetrin, i filmene og i hjemmesidens ressourcer og interaktive værktøjer.

Elevbogen skaber en god helhed og identifikation for eleverne. Men du kan også lave en god periode uden elevbogen. F.eks. hvis du vil fokusere på N/T og matematik – eller på andre danskfaglige kompetencer end læsning.

Et grundforløb plus moduler med opgaver til hvert fag

Du får et grundforløb, der giver eleverne en god introduktion til Bangladesh og til de vigtigste andre tematikker. Oven på dette kan du så kombinere en række fagmoduler med ”grydeklare” opgaver, så det passer lige til de fag og den tid, din periode skal dække. 

Opgaver – brugsklare og med faglige mål

Alle opgaver er beskrevet trin-for-trin og ligger klar som printvenlige opgaveark her i lærer-universets Opgavebank. De indeholder aktiviteter, der er differentieret efter klassetrin.

Alle opgaver og aktiviteter er udviklet, så de understøtter væsentlige kompetencer og målpar i hvert fag og på hvert klassetrin. I hver opgave finder du derfor de mål, der understøttes – plus forslag til læringsmål og tegn på læring for klassen. Så er det nemt at dokumentere eller evaluere elevernes faglige udbytte. Bagerst i lærervejledningen finder du også et skema med overblik over alle de kompetencer, som materialet understøtter – og hvilke opgaver, der særligt gør det.

Klik for at bladre i bogen

Elevbogen af Kenneth Bøgh Andersen

Elevbogen er materialets tematiske omdrejningspunkt. Du kan godt bruge opgaver og andre dele af materialet uden elevbogen, men den er god som rød tråd eller som intro til et forløb. I kan evt. også høre den som lydbog, oplæst af forfatteren selv.

Bogen rummer dels den store historie 'Trækfuglen', dels tre små eventyr, som Kenneth Bøgh Andersen har skrevet med inspiration fra den lokale fortælletradition – og som er lidt mere barske, end vi er vant til på vore breddegrader.

Resumé:Årets nye fortælling, ’Trækfuglen’, er skrevet af Kenneth Bøgh Andersen. Farjana er 12 år og bor sammen med sin familie i et lille blikskur i kæmpebyen Dhaka i Bangladesh. Snart skal Farjanas storesøster Jasmin giftes bort. Ikke fordi hun selv har lyst; kun fordi familien ikke har råd til at have hende boende længere. Farjana synes, det er uretfærdigt. Jasmin er nemlig rigtig dygtig i skolen. Og hvis hun bliver gift, er det slut med skole. Men det kan en lillesøster jo ikke gøre noge ved. Eller kan hun? Inden hun ved af det, er Farjana kastet ud i et eventyr, hvor både en slidt bamse, en dramatisk togrejse, en fremmed pige og Harry Potter spiller vigtige roller.

Bogen er på 64 sider med stor skrift. Teksterne har varierende længde og lix. Her på hjemmesidens 'Opdag Bangladesh' ligger historien og læselet-eventyrene også som digitale medlæsnings-bøger. Her kan eleverne læsetræne ved at se teksten side for side - og få siden læst højt.

Ud over fortællingerne rummer bogen desuden masser af faktastof i form af billedtekster, bokse og temasider, som kan bruges i arbejdet med opgaver. Den er illustreret med flotte fotos af Jeppe Gudmundsen-Holmgreen og fabulerende tegninger af Dorte Bengtson.

Hjemmeside og iPad-app: Læring, sjov og materialer

Opdag Bangladesh:

Denne sektion kan eleverne bruge som introduktion, som ekstra research eller som underholdning. Her høster de på en sjov måde indtryk om landet på egen hånd – gennem film, billedserier, quizzer, infografik og en lille faktabog.

Ultra:

Her kan eleverne se flere film (hvis du ikke viser dem i klassen i undervisningen og f.eks. spisepauserne). Her ligger alle DR’s film om Bangladesh.

Dhakas børn:

Adgang til det webtema, PlanBørnefonden har udviklet til Børnenes U-landskalender 2019. Her får dine elever mulighed for at lære tre børn fra Dhaka nærmere at kende. De får et unikt indblik i de tre børns liv og hverdag ved at gå på opdagelse i 5-6 helt korte film, en vennebog, fotos og små tekster om hvert af de tre børn. De bor i forskellige dele af Dhaka og har meget forskellige levevilkår. Der hører et særligt miniforløb til med opgaver. Læs mere her.

Fotohistorier:

Komplet web-værktøj, hvor eleverne kan researche og formidle deres viden i fotohistorier med billeder, tekst og lyd ud fra opgaveemner til dansk og N/T. Læs mere her.

Lav kalender:

Komplet web-værktøj, hvor eleverne kan skabe en flot, virtuel lågekalender, der sendes til en målgruppe, I selv vælger – f.eks. forældrene eller en venskabsklasse. De researcher og formidler de deres viden bag lågerne med billeder, billedtekster og overskrifter. Læs mere her.

Klik for at bladre i lærervejledningen
 

Lærervejledningen – komplet og overskuelig

Lærervejledningen er i stort format på 44 sider. Du kan læse den som PDF her på siden eller få den som trykt bog med klassesættet.

Den giver et hurtigt og praktisk overblik, så du er rustet til at tilrettelægge et spændende undervisningsforløb. Den er ”håndbogsagtig”, så du kun behøver at læse de emner, der er relevante for dig. Den rummer bl.a.:

 • Stor faktasektion, der giver dig bred baggrundsviden om Bangladesh, så du kan svare på alskens elevspørgsmål. De mange fotos i faktasektionen ligger også klar i Billedbanken, hvis du vil vise dem på storskærmen, mens du fortæller.
 • Forslag til undervisningsforløb – med ideer til, hvordan du kan kombinere opgaver og aktiviteter til dit fag og behov.
 • Nem vejledning til web-værktøjerne til fotohistorier og Børnenes Egen U-landskalender. De er selvforklarende for eleverne, men her får du lidt ekstra tips og overblik.
 • Overblik over alle  kompetencer, der tilgodeses i hvert fag og klassetrin – og hvilke opgaver, der understøtter dem.

Lærer-universet her på hjemmesiden

Det er her, du er nu, og det rummer alle materialer:

 • Opgavebanken med alle opgaverne som opgaveark, der er lige til at printe ud. På hver fagopgave finder du også de relevante kompetencer og målpar fra Forenklede Fælles Mål plus forslag til læringsmål og tegn på læring.
 • Filmbanken med alle materialets film samlet, også dem fra DR – lige til at afspille på projektor eller SmartBoard.
 • Billedbanken med fotos fra lærervejledningen, elevbogen og alle hjemmesidens billedserier. De er ment som et ekstra værktøj, hvis du vil vise billeder for klassen eller selv vil lave særlige aktiviteter.
 • Links til endnu mere viden.

 

Fagkonsulent
Jeppe Bundsgaard:

Dette undervisningsmateriale er et godt eksempel på, hvordan inddragelse af et opgave-univers på computeren kan give eleverne en mere indlevende oplevelse og samtidig støtte fagligt relevante aktiviteter. Eleverne kommer i kraft af elevbogens levende og gennemillustrerede fortælling og dens faktuelle tekster med helt ud i en meget anderledes hverdag og får lejlighed til at opleve, at ikke alle børn lever et liv, som de selv gør.

De tilknyttede forløb støtter læreren og eleverne i at arbejde fagligt kvalificeret med de berørte emner. De tre forløb er tilrettelagt efter inspiration fra Teaching-Learning Cycle og inquiry based science education, så børnene skiftevis arbejder analytisk og produktivt og herigennem udvikler et fagsprog til at tale om det, de arbejder med i materialet.